₪450
 
 
 

מפגשי סלון בתחום העבודה

 

לכל אדם יש בין 60 ל-150 אלף מחשבות ביום. מה הסיכוי שהמחשבה שלו תהיה זהה למחשבה שלי באותה השניה?

אומנם יתכן שהכוונה של הצד השני היא שלילית, אבל סביר להניח שלא מדובר באותה פרשנות, לכן כדאי לשאול אותו למה התכוון.

בשני המפגשים, בני 3 שעות כל מפגש, נלמד, נחווה ונתרגל את המתודולוגיה.

מחיר לשני המפגשים 450 ₪