054-6719603 keren@relationsheep.co.il

בייעוץ הארגוני והניהולי אנו מתמקדים בעיקר בנושאים הבאים:

אנו מהווים FACILITATOR, לתהליך בו כל חברי ההנהלה יוצרים חזון משותף, המלהיב את כל חבריו. התהליך הינו ממוקד ובשיטה ייחודית. תוך כדי התהליך מתמקדים גם על לכידות צוות ההנהלה, על הערכים הנגזרים מהחזון ועל מדדי הצלחה.
משך התהליך: יומיים – שלושה רצופים.

אנו מלווים את הארגון בהטמעת החזון והערכים, על ידי סדנאות למנהלים והכנת המנהלים לתהליך ההטמעה בקרב העובדים. כמו כן אנו יוצרים עם העובדים והמנהלים תהליכים חווייתיים ורגשיים שונים.

באמצעות סדנא ייחודית המנהלים יוצרים את חזונם האישי, בונים תוכנית עבודה ומגדירים מדדי הצלחה. המנהלים מקבלים כלים נוספים: אפקטיביות וצמיחה, יחסים עם העובדים ומיומנויות הנעה.
משך הסדנא: 16-24 שעות, אופן חלוקת השעות יקבע ע"י הארגון.

באמצעות "טכנולוגיה" מיוחדת, אנו מסייעים לצוותים לנקות את העבר, ליצור קריטריונים לצוות מנצח וליצור חזון צוותי. הצוותים לומדים שפה מיוחדת לתקשורת וליחסים בינאישיים זורמים ופתוחים. המשתתפים יוצרים הבטחות ומבקשים בקשות.
משך התהליך:יומיים רצופים ולאחריהם, במידת הצורך, אימונים אישיים וקבוצתיים.

אנו ממפים את הממשקים הפנימיים הבעייתיים והקריטיים, המעכבים את הצלחת החברה, מלווים את "שימונם", יוצרים אווירת שירות, מנחים סדנאות להטמעת ערך השירות למנהלים ומלווים את הטמעת הערך לעובדים. הפעילות מקנה כלים לשיתוף פעולה ואכפתיות עם הלקוחות הפנימיים והחיצוניים

סגירת תפריט
×
×

עגלת קניות

דילוג לתוכן