054-6719603 keren@relationsheep.co.il

כמנהלים, אנו עובדים מידי יום עם אנשים שונים. לרוב, עבודה זו מחייבת אותנו להתמודד עם רגשות של אי נחת (כעס, רוגז, פגיעות או עלבון) שלנו ושל הכפיפים שלנו. רגשות אלו מובילים להתנהגויות ותגובות אוטומטיות ולא רצויות. מעגל התגובות האוטומטיות הינו הבסיס ליחסים עכורים בין מנהל לעובדיו, בין עמיתים, וכך גם להיעדר שיתוף פעולה, לפגיעה ביכולת המנהיגות, לירידה ברמת המוטיבציה ולעיסוק מיותר בעבר במקום קידום העתיד והשגת תוצאות. כך, רמת האפקטיביות האישית והצוותית נפגעת.

מטרת האימון:

ללמוד לראות ולהבחין מצבי אי-נחת (כעס, רוגז, עלבון או פגיעות) ולהפוך מודעים לתגובות האוטומטיות הנובעות ממצבים אלו.

  • לצפות ולהבין את רגשותינו כפי שהם באים לידי ביטוי 'בתבניות היחסים' שלנו ושל הסובבים אותנו (מתודולוגיית הכבש"יםTM).
  • ללמוד 'לרעות' את המתרחש במחשבותינו תוך מעבר לפעולה אפקטיבית, מתוך בחירה.
  • לצמצם את כמות הזמן והאנרגיה המבוזבזים, על מצבי אי נחת והתמודדות עם הרגשות שמביאים איתם.
  • להכיר בחשיבות הכוח הפנימי והאמיתי שלנו (הערכים שלנו) וממנו להוביל להצלחה, לפריצת דרך ולשיתוף פעולה.
  • ליצור את מציאות חיינו כל רגע ורגע, מתוך בחירה אמיתית ונכונה.
  • לפתח את היכולת לנהל, לרתום ולהניע את העובדים בצורה אפקטיבית.
  • לחזק את כושר המנהיגות, יכולות הנעה העצמית והיכולת להוציא את המיטב מהעובדים.
  • להקנות כלי ניהול יומיומיים

משך האימון:

התהליך נמשך כ- 3 חודשים- עד 15 מפגשים, שעה וחצי כל מפגש.

אימון קבוצתי

אימון קבוצתי על נושאים ספציפיים העולים מתוך צרכי הקבוצה. קבלת כלים ומיומנויות ספציפיות וייחודיות. שלב נוסף בהטמעת המתודולוגיה ובו מתאמנים המשתתפים שוב ושוב בנושאים כגון: הנעה, מנהיגות, הגדרת תוצאות רצויות בכל שלב, קבלת החלטות, מתן משוב, תקשורת נקייה ומקרבת, שימון ממשקים עם העמיתים.

מיפוי גלגל הפעילות שלי -מה עוד אני צריך לעשות בכל אחד מתחומי הפעילות שלי כדי לקדם ולשפר את עבודתי .

במהלך האימון הקבוצתי יעלו המשתתפים דילמות בהן הם נתקלים, יערכו סימולציות ויתגבשו פתרונות.

סגירת תפריט
×
×

עגלת קניות

דילוג לתוכן